Blog

Medeniyet Araştırmaları ve Tarih Kulübü

Medeniyet Araştırmaları Kulübü medeniyet olgusunu, yaratıcı-insan-toplum ve çevre bağlamında ele alıp değerlendirme; geçmişi analiz etme, şimdiyi tahlil etme ve geleceği inşa etme vizyonuyla kurulmuştur.

İnsan merkezli bir olgu olan medeniyet, insanın temel etkinliği olması hasebiyle, insanın ortaya koyduğu bütün medeniyet oluşumları Medeniyet Araştırmaları Kulübü’nün araştırma ve inceleme sahasına girecektir. Bu bağlamda Eski Mısır’dan İnka, Aztek uygarlıklarına, bir bütün olarak Orta Asya medeniyetlerinden İslam ve Batı medeniyetlerine kadar hemen tüm medeniyet oluşumları kulübümüzce anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılacaktır.

İnsanlığın birikiminin sadece belli topluluklara hasredilmesinin mümkün olmaması bizi Batı’nın medeniyet algısından ayıran temel ilke olacaktır. Batının büyük oranda Eski Yunan merkezli Medeniyet okuması, kendisi dışındaki birikimleri reddetmesiyle sonuçlanmış ve insanlığa mal olamamış bir kibir dünyası haline gelmesine neden olmuştur. Oysaki bugünü anlamak ve yarınları inşa etmek bütüncül bir medeniyet okumasıyla mümkün olacaktır.

Bundan dolayı kulübümüz çizgisel bir tarih ve medeniyet oluşumunu reddetmekte, medeniyeti bütün insanlığın ve milletlerin ortak süreci olarak görmektedir.

Bu süreçte şüphesiz vahiy merkezli İslam Medeniyetinin de ciddi katkıları olmuştur. İnsanlık tarihinin altın sayfaları kula kulluğu reddeden ve insanlara Allah’a kul olmayla özgürlüğün gerçek yolunu gösteren İslam medeniyeti olmuştur. Fakat İslam Medeniyetine ait unsurların vahiy merkezi bir hayatı terk etmesi sonucu, bozulma ve çürümeye yüz tutması, insanlık tarihini pozitivizmle yoğrulmuş Batı ile yüz yüze bırakmıştır. Bir yüzyıla iki büyük dünya savaşı ve yüzlerce işgal girişimini sığdıran bu yeni medeniyet algısı insanlık tarihinin kirlenmiş yaprakları haline gelmiştir.

Yeni bir medeniyet okuması yaparak kadim değerleri canlandırmak ve insanlığın umudunu artırmak hepimizin görevidir. Medeniyet Araştırmaları Kulübü olarak insanlığın muhtaç olduğu yeni bir sıçrayışa ufak da olsa bir katkıda bulunmak için elimizden geleni yapma gayretinde olacağız.

Kulübümüz Mevlana’nın pergel metaforundan hareketle, bir ayağını vahyi bilgi birikimiyle mukim kılıp diğer ayağıyla bütün medeniyetleri anlama gayreti içerisinde olacaktır.

Aydınlık yarınlar geçmişi iyi analiz eden gençlerin eliyle oluşacaktır.

Kulübümüz üyelerine belli medeniyet alanlarını araştırma ve ulaştığı verileri arkadaşlarıyla paylaşma ortamı sunacaktır. Tarih, siyaset ve uluslararası ilişkilerde alanında uzman isimlerden faydalanma, okul içerisinde arkadaşlarıyla buluşturma gayreti içerisinde olacaktır.

Kitap okuma ve tahlili çalışmaları yapılıp, düşünce birikiminin artırılması hedeflenmektedir. Tarihi ve Arkeolojik geziler de kulübümüzün gündemleri arasındadır.

Kulübümüz bu sene Uluslararası bir öğrenci sempozyumu yapma karar almış, gençlerin bütün meselelerini ilk ağızdan dinlemeyi amaçlamıştır.

“Kulübümüz Uluslararası çapta öğrenci sempozyumu yapmakta ve gençlerin bütün meselelerini ilk ağızdan anlatmalarına imkan sağlamaktadır.”

1 Ocak 2021 Kulüp
About seaihl

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ÖNEMLİ DUYURU
Bu yıl 3.sünü yapmayı planladığımız Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu
salgın şartları dolayısıyla online yapılma kararı alınmıştı.
Fakat başvuru sürecinde resmi işlemlerin uzaması ve öğrencilerimize duyuruda yaşanan sıkıntılar
danışman öğretmen-öğrenci çalışma zemininin sağlanamaması gibi etkenlerden dolayı
öğrencilerimizin başvuruları yeterli düzeyde olmamıştır.
Bu sebeplerden dolayı Sempozyumu salgın sürecinin sonunda yüz yüze yapma kararı aldık.
Bu aksaklıktan dolayı özet gönderen öğrencilerimizden özür dileriz.
İlginize teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.