Blog

Tebliğ Yazım Kuralları

3.ULUSLARARASI İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU’na gönderilecek bildiri özetleri ekteki forma uygun şekilde doldurulmalıdır. Bildiri özetlerinde zorunlu olmadıkça şekil, tablo, formül, resim, sayfa numarası yer almamalı ve bildiri özetleri 150-300 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler 3-5 adet ve Türkçe veya sunum yapılacak dilde olmalıdır.

Sayfa düzeni dikey, A4 boyutunda ve kenar boşluklar 2,5 santim olmalı. Metin tüm bir buçuk satır aralığı ile “12 punto”, “iki yana yaslı” ve “Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.

Yazarların isimleri ana başlığın altına “ortalı”, “Times New Roman”, “12 punto”, “kalın-italic” ve “sadece baş harfleri büyük” olarak belirtilmelidir. Kişilerin unvanları, iletişim adresleri ve kurumları dip not olarak (“9 punto” ve “Times New Roman”) belirtilmelidir.

3.ULUSLARARASI İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU’na gönderilen bildirilerin (tebliğlerin tam metinleri), daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olması gereklidir. Çalışmalar özgün olmalı, alıntılarda mutlaka kaynak gösterilmelidir.

Özet değerlendirmesinden sonra e-posta sistemine yüklenen tam metinler, şekil ve içerik yönünden düzenleme kurulunca bir ön incelemeye tâbi tutulduktan sonra bilim kuruluna gönderilir. Bilim kurulundan gelen raporlar doğrultusunda çalışmalar için aşağıdaki kararlar verilebilir:

  • Bu haliyle kabul edilebilir.
  • Bilim kurulu  değerlendirmesinde belirtilen hususlar          düzeltildikten sonra kongreye kabul edilebilir.
  • Kabul edilemez.

Tam metninizi 7 MAYIS 2021 tarihine kadar word formatında (PDF formatında dosyalar kabul edilmeyecektir) e-posta sistemine yüklemeniz gerekmektedir. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nda yazım kurallarına göre hazırlanmayan tam metinler kabul edilmeyecektir.

Çalışmanız toplam 4.000 – 8.000 kelime arasında olmalıdır.
İmlâ ve noktalamada Türk Dil Kurumunun kuralları esas kabul edilecektir.

1 Ocak 2021 Blog
About seaihl

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ÖNEMLİ DUYURU
Bu yıl 3.sünü yapmayı planladığımız Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu
salgın şartları dolayısıyla online yapılma kararı alınmıştı.
Fakat başvuru sürecinde resmi işlemlerin uzaması ve öğrencilerimize duyuruda yaşanan sıkıntılar
danışman öğretmen-öğrenci çalışma zemininin sağlanamaması gibi etkenlerden dolayı
öğrencilerimizin başvuruları yeterli düzeyde olmamıştır.
Bu sebeplerden dolayı Sempozyumu salgın sürecinin sonunda yüz yüze yapma kararı aldık.
Bu aksaklıktan dolayı özet gönderen öğrencilerimizden özür dileriz.
İlginize teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.