-17675 -23 00 -55

Blog

Tebliğ Konuları

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu “Gençlerin Güncel Meseleleri” konu alanı başlığında gerçekleştirilecektir.Sempozyum alt başlıkları ise şu şekilde olacaktır.

Alt Başlıklar

 1. Gençliğin Anlam Arayışı
  • Gençliğin İnanç Problemi
  • Nasıl Bir Dünya Kurmalıyız?
  • Gençlik, İrade ve Nefis
  • Gençlerde Allah, Peygamber Tasavvuru ve Ahiret İnancı
 2. Gençlik ve Aktüalite
  • Modern Dünyada Genç Tipolojileri
  • Üretim ve Tüketim Arasında Gençlik
  • Gençliğin Rol Modelleri
  • Gençlik ve Kariyer
 3. Gençlik ve Aile
  • Gençlik ve Ebeveyn Tutumları
  • Kuşak Çatışması
  • Gelecek Planlamalarında Anne-Baba Faktörü
  • Parçalanmış Aileler ve Gençler
 4. Gençlik ve Akran İlişkileri
  • Ergenlik Döneminde Gençler
  • Karşı Cinsle Etkileşimde Toplumsal Farklar
  • Arkadaşlık İlişkilerinin Oluşturduğu Gençlik Durumları
  • Popüler Kültürün Taşıyıcısı Olarak Arkadaşlık İlişkileri
 5. Gençlik ve Teknoloji
  • Gençlik, internet ve Sosyal Medya
  • Sosyal Medyanın Sosyal Hayata Etkisi
  • Bilgisayar Oyunları ve Bilinçaltı Mesajlar
  • Yeni Bir Arkadaşlık İlişkisi Tanımlama Tarzı, Akıllı Telefonlar!
 6. Değerlerin Taşınmasında Gençlerin Misyonu
  • Bir Hazine Olarak Gençlik Çağı
  • Değerlerin Tebliğinde Hz. Peygamberin Örnekliği
  • Genç Davetçiler ve Mus’ab Bin Umeyr
  • Gençlerde İbadet Bilinci
 7. Gençlik ve Medeniyet
  • Medeniyetimizin Dünü, Bugünü Ve Geleceği
  • Medeniyet Öncülerimiz
  • Gençliğin Medeniyet Tasavvuru
  • Gençlik ve Ahlaki Değerler
 8. Gençler ve Okuma Kültürü
  • 14-18 Yaş Arası Gençlerin Okuma Alışkanlıkları
  • Popüler Edebiyat ve Gençler
  • Dini Metinlere ve Gençler
  • İmam Hatip Liselerinde Okul Kütüphaneleri ve Kitap Okuma Tercihleri
 9. Gençlik ve Spor
  • Sporun Gençlerin Fiziksel ve Ruhsal Durumuna Etkisi
  • Geleneksel Sporlar ve Medya Etkisi
  • Bir Aşırılık Olarak Fanatiklik
  • Futbol ve Modern Dünya
 10. Gençlik ve Sanat
  • Sinema Sektörünün İslam Algısına Etkisi
  • Geleneksel Sanatlar ve Gençler
  • Gençlik ve Müzik
  • Din ve Sanat
 11. Gençlik ve İslam Coğrafyası
  • Mazlum Coğrafyalar
  • İslam Coğrafyasının Tüketilen Gençliği
  • İslam Dünyasının Dinamik Gençliği ve Ümmet Düşüncesinin Yeniden İnşa ve İhyası
  • Kardeşlik Zemininin İnşasında Türkiyeli Gençlerin Rolü
 12. Gençlik ve İslam Coğrafyası
  • Mazlum Coğrafyalar
  • İslam Coğrafyasının Tüketilen Gençliği
  • İslam Dünyasının Dinamik Gençliği ve Ümmet Düşüncesinin Yeniden İnşa ve İhyası
  • Kardeşlik Zemininin İnşasında Türkiyeli Gençlerin Rolü
 13. Devletin Gençlik Vizyonu
  • Gençlik ve Sosyal Politika
  • Gençlik ve Eğitim Politikaları
  • Gençlerden Neler Bekleniyor?
  • Siyasetin Gençleşmesi
20 Eylül 2017 Bilgiler ,
seaihl Hakkında