-17699 -23 -35 -50

Blog

Sunum Kuralları

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu başarılı bir biçimde gerçekleşebilmesi ve verimli bir kongre bildirilerin içerik bakımından niteliğine bağlı olduğu kadar, sunumun başarılı biçimde hazırlanmasına da bağlıdır. Bildiri sunumlarının düzenli, disiplin içinde, zamanında ve başarıyla yapılması çok önemlidir. Aşağıdaki yönerge, size sunumunuzda yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur.Oturumların ve Bildirilerin Süresi

1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nda 3 bildirili oturumlar 60 dakika, 4 bildirili oturumlar 80 dakika sürecektir.

2. Her bir sunuş için toplam 15 dakika süre verilecektir. Bu süreye kesinlikle uyulması çok önemlidir. Sempozyumun programa göre işleyişi bu sürelere uyulmasına bağlıdır.

3. Bildiriler sunulduktan sonra kalan süre izleyicilerin değerlendirme, yorum, eleştiri ve soruları ve bunların cevaplandırılması için kullanılacaktır.

Buluşma

Her oturumu idare eden bir oturum başkanı yer alacaktır. Oturum başkanları kendi oturumundan 10 dakika önce salonda olacak ve sunuş yapacak konuşmacılarla tanışacaktır. Kendi oturumunuzdan 10 dakika önce sizin de salonda bulunmanız ve sunumunuzu kontrol etmeniz gerekmektedir.

Tebliğciler, gerektiği takdirde, en fazla bir soruyla muhatap olabilecektir.

Sunum ve Sunum Malzemesi

1. Sunumun zamanında tamamlanabilmesi için dikkatli olarak hazırlanması gerekmektedir.

2. Sunumda hazırladığınız bildirinin sadece ana noktalarını tartışmalısınız. Detaylar bildiriler kitabından okunabilir veya ilgililerle daha geniş tartışmalar sunumunuzdan sonraki arada devam ettirilebilir.

3. Eğer görsel bir sunum hazırlanacaksa Power Point programı kullanılmalıdır. Her salonda sunumlar için projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunacaktır. Sunumlar için bu bilgisayarlar kullanılacağı için sunumunuzun önceden (örneğin sunum yapılacak günün sabahında) salondaki bilgisayara yüklenmelidir. Sunumla ilgili teknik konularda destek almak üzere salonda bulunan görevlilere başvurulabilir.

4. Slaytlarınızda kısa cümleler (2-4 kelime) ve büyük punto (en az 24 punto) kullanılması sunumun takibi açısından önemlidir.

5. 15 dakikalık konuşma süresi için en fazla 15 slayt hazırlanmalıdır. Lütfen daha önce bir deneme yaparak konuşmanızı 15 dakika içinde tamamlayabildiğinizden emin olun. Bir sözlü sunum örnek yapısı aşağıda verilmiştir:

6. Sunumlarda araştırma yöntemlerine çok girilmeden sonuçlara ve önerilere yoğunlaşılmalıdır.

Örnek Sunum Sayfası

Slayt 1: Sunumun başlığı
Yazar(ları)
Kurumu
Aldığı destek ve teşekkür

Slayt 2: Çalışmanın amacı
Bu çalışmaya neden gerek görüldü
Varılmak istenen esas amaçlar neydi
Bu sonuçları kimler kullanacak

Slayt 3:Malzeme ve yöntem
Hipotezler
Çalışma düzeneği
Yöntemlerin çok kısaca tanımı

Slayt 4: Ana çıktılar
Grafikler kullanın
Detaylı tablolardan kaçının
Sonuçları en fazla 3-4 slaytta sunun

Slayt 5: Sonuçlar/Tartışmalar
Amaca ulaşıldı mı?
Hipotez gerçeklendi mi?
Elde edilen sonuçların sınırlamaları?

Slayt 6: Pratik öneriler
Sonuçlar nasıl kullanılabilir?
Kazançlar nelerdir?
Eksiklikler ve yeni araştırma ihtiyacı

23 Kasım 2017 Bilgiler, Blog
seaihl Hakkında

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir