Blog

Sempozyum Konu Alanları

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu “Gençlik ve Bilim” konu alanı başlığında gerçekleştirilecektir.Sempozyum alt başlıkları ise şu şekilde olacaktır.

Alt Başlıklar

 1. Bilim ve İnsan (Bilim Tarihi)
  • İslam bilim tarihinin kurucu isimleri ve ekolleri
  • İslam Bilim Tarihi yazıcılığı
  • Dr. Fuat Sezgin – Bilim Tarihi Üzerine Tartışmalar
  • Fuat Sezgin ‘in Makinaları
  • Batı ve Bilim Tarihi
  • Osmanlı Bilim Tarihi Yazımı Açısından Bilim Tarihi Yazım Biçimleri Tartışması
  • Nikola Tesla ve 19.yüzyıl dünya biliminin gelişim seyri
  • İslam Bilimi Batıya nasıl geçti
  • Kapitalizm – Bilim İlişkisi
  • Frankfurt Okulu ve Bilimsellik
 2. Bilim ve Toplum(Toplumun Bilim Algısı)
  • Bilim-teknoloji ve Tefekkür ilişkisi
  • Coğrafi ve sosyal çevrenin bilimsel çalışmalardaki rolü
  • Dijitalleşme ve Sorunları
  • yy toplumu ve akıllı şehirler
  • Aguste Comte’un Pozitif Toplum İdeali
  • Bilimsel Bakış Açısı ile Şehir Efsaneleri
 3. Din ve Bilim
  • Dini Söylemler ve Müslümanların Bilime Yaklaşımları
  • İslam-Bilim ilişkisinde vahy akıl-dengesi
  • Endülüs medeniyeti özelinde bilim ve dünya bilim literatürüne katkısı
  • İslam’ın altın çağında (9-13. Yy) Müslümanların ürettikleri bilimlerin mahiyeti
  • İslam uygarlığında rasathaneler (Uluğbey örneği)
  • Anadolu medreselerinde gerçekleştirilen astronomik çalışmalar (Özel bir medrese çalışılabilir)
  • Bilimin önünü tıkayan din, bilimin önünü açan din?
  • Müslüman Bilim adamları ve Batı’ya etkileri (Biruni, Abu Bekr er-Razi, İbn Sîna, Nasuriddin et-Tûsî, Ömer Hayyam, Ali Kuşçu, Harezmi, İbn Rüşd, Fârâbî…)
  • İslam coğrafyasında bilimsel durağanlık
 4. Bilimin Geleceği
  • Stephen Hawking’in Bilimin Geleceğiyle İlgili teorileri (yapay zeka, uzay kolonisi vs..)
  • Bilim ve Eleştiri
  • Bilimsellik ve Bilimperestlik bağlamında geleceğin bilimini inşa etmek
  • Bilimsel teoriler ve belirsizlik
  • Bilimin Genç İnsanları
  • Bilimsel Gelişme Bağlamında Akıl Tutulması
 5. Bilim Siyaset-Politika
  • Siyaset bilim bağlamında Fuat Sezgin örneği
  • Bilimsel üretim bağlamında 2010-2020 arası Türkiye
  • Türkiye’de bilim ve pozitivizm
  • Cumhuriyet devri bilim politikası
  • Bilim eğitimde özgür düşüncenin rolü
  • Müslüman olduğumuz için mi geri kaldık
  • Bilim ve teknoloji transferinde gençliğin rolü
  • Yarının dijital ajandasını bugünden kurmak
  • Politikleştirilen Bilim
 6. Türkiye'de Bilim
  • Türkiye’de bilimin imkânları- imkânsızlıkları
  • 1933 Üniversite Reformunun bilimsel gelişmeye etkisi
  • Askeri teknolojide bilimin imkânları ve ahlakı
  • Türkiye’de Bilim ve Teknolojinin Gelişim Süreci
  • Türkiye’de Ar-ge çalışmaları
  • Yabancı bilim adamlarının Türkiye’deki bilimsel gelişmeye etkisi
  • Popülerlik bağlamında Sosyal bilimleri eğitimi
  • Türk Bilim İnsanlarının Dünya Bilim Literatürüne Katkısı
  • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçişte Bilim Zihniyeti ve Yeni Döneme Etkileri
  • Türkiye’de Bilim Haberciliği: Fırsatlar, Sınırlılıklar ve Eleştiriler Ekseninde Bir Değerlendirme
  • Bilim Haberciliği Bağlamında, Nobel Öncesi ve Sonrası Aziz Sancar Örneği
 7. Bilim ve Devlet Kurumları
   • Bilgi Paylaşımında Forumlar (Wikipedia, Ekşi Sözlük…vs)
   • Bilişim Teknolojileri Sektörü ve Küresel Ekonomideki Yeri
   • Tübitak
    • Bilim şenliklerinin bilime ve bilimsel çalışmaya yönelik öğrenci tutumlarına etkisi –
    • Bidep çalışmalarında İmam Hatip Okulları
    • Tübitak-Sage
   • Savunma Sanayi
    • Aselsan
    • Roketsan
    • Havelsan
    • MKE – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
    • Türksat
    • TOGG
 8. Bilim ve Özel Kurumlar
  • Baykar
  • BMC
  • OTOKAR
  • TUSAŞ
  • MilSOFT
  • FNSS
  • Meteksan Savunma
  • Ve diğerleri…
 9. Bilim ve MEB
  • Bir üniversite tercihi yönelişi olarak tıp fakülteleri
  • Bilimsel çalışmaları özendirmesi bakımından devlet okulları
  • Bilimsel çalışmalarda lise öğrencilerinin hazır bulunuşlukları: Proje İHL örneği (Fen lisesi de olabilir)
  • Bilgi toplumu gereksinimlerine uygun eğitim anlayışı ne olmalıdır?
  • Eğitimde Özel Sektör ve Bilim İlişkisi
 10. Bilim ve Üniversiteler
  • Türkiye’de Mühendislik Eğitimi
  • Türkiye’de Tıp Eğitimi
  • Üniversitelerin Teknolojik Gelişmelere Katkısı
  • Bilimin Üretilmesinde Türkiye Üniversiteleri
  • Buluşlar-Keşifler-Üniversiteler
  • Türkiye’de yüksek lisans ve doktora eğitiminin bilimsel süreçler açısından analizi
  • Bilim ve teknoloji üretiminde sanayi-üniversite işbirliği
 11. Bilim ve Eğitim
  • Bir pazar alanı olarak Robotik Kodlama eğitimlerinin analizi
  • Geleceğin bilim adamlarının eğitimi nasıl olmalıdır?
  • Bilimin üretim sürecinde Kütüphane ve Laboratuarlar
  • Uzaktan Eğitim Platformlarının, Eğitim sürecine etkileri
 12. Bilimsel Yayınlar
  • Türkiye’de bilimsel yayıncılık ve akademik dergiler
  • Üniversitelerin Bilimsel Yayınları
  • Lise öğrencilerinin Bilimsel yayınları farkındalık düzeyleri üzerine bir araştırma
 13. Bilim ve Teknoloji
  • Akıllı telefon-tablet- akıllı tahta- online eğitim platformları vs…
  • Bilimsel eğitimde modern teknoloji
  • Üç boyutlu yazıcılar
 14. Bilim ve Edebiyat
  • Peyami Safa’nın romanlarında cumhuriyet dönemi bilim izler
  • Isaac Asimov’un bilim kurgu dünyası
  • Douglas Adams’ın “Otostopçunun Galaksi Rehberi” serisinde evrenin haritasını çıkarma denemesi
  • Jules Verne Eserlerinde 19.yüzyıl biliminin izleri
  • Edebiyat bilime kaynaklık eder mi?
  • Edebiyat ve Bilim Kurgu
   • Bilim Kurgu Romanlarında Uzay ve Uzay Teknolojileri
   • Bilim Kurgu ve Zamanda Yolculuk
   • Bilim Kurgu ve Yapay Zekâ
   • Bilim Kurgu Romanlarında Uzay Yaşam Alanları
 • Bu alt başlıkların dışında, ana konu çerçevesinde Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilip özgün bulunan ve sunulması uygun görülen diğer tebliğler.
 • Bildirilerin temel dili Türkçedir. Bunun yanında isteyen katılımcılar alt başlıklarda, her oturum için bir katılımcıyla sınırlı olmak üzere, yabancı dilde sunum yapabileceklerdir. Bu yabancı dillerin İmam Hatip liselerinde eğitimi verilen Arapça, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Japonca ve Çince olması zorunludur. Bunun dışında Yurt dışından veya Türkiye’deki Uluslararası İmam Hatip liselerinden katılan yabancı uyruklu öğrenciler isterlerse kendi dillerinde sunum yapabileceklerdir. Yabancı dil sunumlarında katılımcılar tebliğlerin sunumundan önce tam Türkçe tercümelerini de düzenleme kuruluna vermeleri gerekmektedir.Yazım ve sunum kuralları www.ogrencisempozyumu.com adresinde yayınlanmıştır.
1 Ocak 2021 Bilgiler ,
About seaihl

ÖNEMLİ DUYURU
Bu yıl 3.sünü yapmayı planladığımız Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu
salgın şartları dolayısıyla online yapılma kararı alınmıştı.
Fakat başvuru sürecinde resmi işlemlerin uzaması ve öğrencilerimize duyuruda yaşanan sıkıntılar
danışman öğretmen-öğrenci çalışma zemininin sağlanamaması gibi etkenlerden dolayı
öğrencilerimizin başvuruları yeterli düzeyde olmamıştır.
Bu sebeplerden dolayı Sempozyumu salgın sürecinin sonunda yüz yüze yapma kararı aldık.
Bu aksaklıktan dolayı özet gönderen öğrencilerimizden özür dileriz.
İlginize teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.